Sovellusalueet

metalive sovellusalueet


MetAlive teknologiaa voidaan hyödyntää sovelluksissa, joissa pehmytkudoksen ja materiaalin välinen kiinnittyminen ja/tai nopeampi paraneminen on hyödyllistä.

 

Kaikki implantit yrittävät vakuuttaa ympäröivät solut ja kudokset siitä etteivät ne muodosta ympäristölleen uhkaa. Toiseksi, monissa sovelluksissa kudosten kiinnittyminen olisi erinomainen etu.


Tässä on muutamia yleisimmistä komplikaatioista, jotka voidaan potentiaalisesti välttää MetAlive teknologian avulla.

  • Infektiot
  • Vahvat tulehdus reaktiot
  • Kapseloituminen
  • Hidas paraneminen
  • Implantin liikkuminen
  • Arpeutuminen

Esimerkiksi, hammasimplantti abutmentti (healing abutment) on kontaktissa ienkudokseen välittömästi implantoinnin jälkeen  ja paranemisjakson jälkeen (permanent abutment). Kummassakin vaiheessa MetAlive nanopinta edesauttaa kudoksen hyvinvointia. Paranemisvaiheessa ienkudos paranee nopeammin, saa aikaan paremman kiinnittymisen ja suuremman kontaktin alueen, vähentää kapseloitumista ja tulehdusreaktiota.
Paranemisen jälkeen, kudosliitos ylläpitää haavan sulkeutumista myös implantin rajapinnalla. Ilman kunnollista liitosta ien-abutmentti rajapinta on jatkuvasti alttiina pienenkin trauman aiheuttamalle irtoamiselle ja infektioportin aukeamiselle.

Samalla logiikalla voidaan arvioida myös muita sovelluskohteita. Jos implanttia ympäröivä kudos jostain syystä voi kärsiä kudos-implantti liitoksen puuttumisesta, MetAlive voi sen estää. Tässä joitakin esimerkkejä alueista joissa MetAlive voi olla hyödyksi:

  • Ortopediset fiksaatiopinnit,
  • maxillocraniofasiaaliset irtoproteesien kiinnikeruuvit
  • verisuonipullistuman hoidossa käytettävät stentit
  • korvalehtien lävistys korut

Verisuonipullistuman hoidossa käytettävissä stenteissä tyypillisiä ongelmia ovat stentin liikkuminen pois paikoiltaan ja ohivirtaukset, jotka voitaisiin ratkaista hyvällä kudoskiinnittymisellä.